MIKRON Čačak - Istorijat firme

image bg Mikron

Projektovanje, dijagnostika, održavanje

i izvođenje hidrauličnih sistema

line

Servisiranje

hidrauličnih zupčastih i klipnih pumpi

i hidro motora, hidrauličnih cilindara

razvodnika i ostalih hidrauličnih uređaja

line

Izrada hidrauličnih cilindara i agregata

image bg Mikron

Tradicija duga 3 decenije

Kvalitet

Garancija

image bg Mikron

Tradicija duga 3 decenije

Kvalitet

Garancija

image bg Mikron

Tradicija duga 3 decenije

Kvalitet

Garancija

image bg Mikron

Tradicija duga 3 decenije

Kvalitet

Garancija

image bg Mikron

Tradicija duga 3 decenije

Kvalitet

Garancija

image bg Mikron

Tradicija duga 3 decenije

Kvalitet

Garancija

image bg Mikron

Tradicija duga 3 decenije

Kvalitet

Garancija

Mikron
POLITIKA KVALITETA
POLITIKA IMS

  1. Kvalitet proizvoda, zaštita okoline i bezbednost zaposlenih predstavljaju stil rada i kulturu ponašanja, znanje i sposobnost svakog zaposlenog, što se sistematski stiče i stalno unapredjuje, a kojim se zadovoljavaju zahtevi, potrebe i očekivanja kupaca, vlasnika i zainteresovanih strana.

  2. Posvećenost kupcima je preokupacija svih zaposlenih. Kvalitet smo izabrali kao radnu filozofiju i praksu istovremeno. To je naše opredeljenje koje donosi promene u pristupu, navikama i svakodnevnom radu. To je pristup stalnih poboljšavanja naših proizvoda, način da zadržimo stare i pridobijemo nove kupce - korisnike.

  3. Unapređenje sistema menadžmenta u skladu sa principima i zahtevima IMS-a (QMS-a,EMS-a i OHSAS) je zadatak i odgovornost svih zaposlenih i rukovodilaca. Ove odgovornosti se ne mogu prenositi na druge.

  4. Obavljanje poslovnih zadataka na dobar i kvalitetan način i to prvi put i svaki naredni put, u skladu sa zahtevima kupaca, zakonskim propisima, standardima i specifikacijama je obaveza svakog zaposlenog.

  5. Identifikacija i primena zakonskih i drugih propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine, zaštitu zdravlja i bezbednost na radu je naš stalni zadatak.

  6. Stvaranje klime saradnje, poverenja i razvoj obostrano korisnih odnosa i partnerstva sa isporučiocima na korist kupaca i drugih zainteresovanih strana, je naše stalno opredeljenje i sadržaj poslovnih aktivnosti.

  Istrajaću da duh ove politike bude zajednički za sve zaposlene u SZTR "MIKRON" i da se sprovodi u praksi, njihovom podrškom i učešćem za unapredjenje integrisanog sistema menadžmenta IMS, a prema zahtevima standarda SRPS/ISO 9001:2008; SRPS/ISO 14001:2005; SRPS OHSAS 18001:2008 i u skladu sa zakonima i propisima.

  Vlasnik
  Trifunović Aleksandar, dipl.inž.maš.

Sertifikati

SRPS OHSAS 18001
ISO 14001
ISO 9001
Poslovno udruženje GRADAC 97

Proizvodna hala

Proizvodna hala - Mikron
Proizvodna hala - Mikron
Proizvodna hala - Mikron
Proizvodna hala - Mikron
Proizvodna hala - Mikron
Proizvodna hala - Mikron
Proizvodna hala - Mikron
Proizvodna hala - Mikron

Reference

Sarađujemo sa poznatim firmama i drugim korisnicima naših usluga na teritoriji Srbije i Crne Gore, kao što su:

 • Unipromet d.o.o., Čačak
 • Amiga d.o.o, Kraljevo
 • Metalac a.d., Gornji Milanovac
 • Nectar d.o.o, Bačka palanka
 • Gorenje doo., Beograd
 • GP "GEMAX" d.o.o, Beograd
 • GP "Planum" a.d.
 • PD "Ratko Mitrović construction" d.o.o. Čačak
 • "Novi Pazar put" a.d., Novi Pazar
 • "Jelen Do" a.d., Jelen Do
 • ZVEZDA HELIOS a.d., Gornji Milanovac
 • JKP "Gornji Milanovac", Gornji Milanovac
 • JKP "Gradska čistoća", Novi Pazar
 • PIK "Južni Banat" a.d., Bela Crkva
 • FSH "GEBI" d.o.o., Čantavir
 • JKP "10. oktobar" , Barajevo
 • Elektrosrbija d.o.o., Kraljevo
 • Livnica "POŽEGA" a.d., Požega
 • Prvi Partizan a.d., Užice
 • "Milan Blagojević - namenska" a.d, Lučani
 • HK”Krušik” a.d.. Valjevo
 • "Jadransko brodogradilište AD", Bijela, Boka Kotorska, Crna Gora
...kao i mnoge druge manje i veće firme i veliki broj fizičkih lica.
Copyrights © 2014 Mikron - design Grupa Attention