Održavanje hidrauličnih sistema - MIKRON Čačak

image bg Održavanje hidrauličnih sistema

Savremena

digitalna i analogna

dijagnostika

Održavanje hidrauličnih sistema
Održavanje hidrauličnih sistema

Kvalitetnom opremom možemo izvršiti sva potrebna merenja na hidrauličnom sistemu, kako bi tačno i nedvosmisleno utvrdili koje su neispravne komponente sistema.

Troškovi održavanja mašina se znatno smanjuju tekućim održavanjem. Za Vas vršimo praćenje čistoće filtara i stanja hidrauličnog ulja, pa se njihova zamena ne mora raditi periodično, već po potrebi.

Čistoća hidrauličnog ulja direktno utiče na radni vek celog hidrauličnog sistema. Za Vas ćemo našom opremom izvršiti filtraciju ulja do potrebnog nivoa čistoće.

Digitalna dijagnostika
  • protok od 5 do 150 l/min
  • pritisak od -1 do 1000bar
  • temperatura od -25 do 125 ºC
  • broj obrtaja od 0 do 25 000 o/min
  • maksimalna rezolucija merenja 1ms (0.001s, 1000 mernih tačaka u sekundi)
  • snimanje i praćenje do 16 parametara istovremeno
Analogna dijagnostika
  • protok od 1 do 750 l/min
  • pritisak od -1 do 1000bar
  • temperatura od -25 do 550 ºC
  • broj obrtaja od 0 do 25 000 o/min

Za rad u vašim prostorijama ili na samoj mašini, posedujemo veliku količinu priključaka kako bi se brzo priključili na bilo koju tačku merenja.

Digitalna dijagnostika

Digitalna dijagnostika
Digitalna dijagnostika
Digitalna dijagnostika
Digitalna dijagnostika

Analogna dijagnostika

Analogna dijagnostika
Analogna dijagnostika
Analogna dijagnostika
Analogna dijagnostika
Analogna dijagnostika
Analogna dijagnostika
Copyrights © 2014 Mikron - design Grupa Attention